Artykuły na temat prac realizowanych przez KB Pomorze w ramach projektu EFRA

Utworzone: 8 lutego 2017

W miesięczniku Grupy LOTOS ukazały się artykuły na temat realizowanych przez KB Pomorze Sp. z o.o. kontraktów w ramach Projektu rozbudowy Rafinerii Gdańskiej EFRA: na wykonanie rurociągów międzyobiektowych i rurociągu gazu ziemnego oraz prace branży technologicznej na budowie wytwórni wodoru (HGU).