KB Pomorze Sp. z o.o. posiada następujące certyfikaty i uprawnienia:

Certyfikaty, uprawnienia, świadectwa, decyzje

L.p.

Nazwa uprawnienia / certyfikatu / świadectwa Wydane przez

Nr uprawnienia / certyfikatu / świadectwa

1

Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004 UDT-CERT

CSJB/165/2016

2

Certyfikat PN-EN ISO 3834-2:2007 UDT-CERT

CSW/165/2016

3

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji UDT-CERT

1433-CPR-0003

4

Uprawnienia do wytwarzania UDT

UC-06-141-W/7-16

5

Uprawnienia do wytwarzania w zakresie montażu UDT UC-06-141-M/7-16
6 Uprawnienia do modernizacji UDT

UC-06-141-P/7-16

7

Uprawnienia do naprawy UDT UC-06-141-N/7-16

8

Świadectwo Podwykonawcy uznanego UDT Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego LBZ – 204/06

9

Uprawnienia do wytwarzania, modernizacji, naprawy Transportowy Dozór Techniczny

TDT-W/M/N-84/15

10

Uprawnienia do wytwarzania, modernizacji, naprawy Wojskowy Dozór Techniczny 522-01/WDT/UCB/15

11

Świadectwo Kwalifikacyjne Instytut Spawalnictwa

116/986/V/2015

12 Świadectwo uznania – spawanie Polski Rejestr Statków

TT/645/710401/18

13

Świadectwo uznania – NDT Polski Rejestr Statków TT/738/710405/18
14 Świadectwo uznania – ferryt, twardość Polski Rejestr Statków

TT/737/710405/18

15

Świadectwo kwalifikacji do remontu i montażu Komisja Kwalifikacyjna Zakładów Wykonujących Stalowe Konstrukcje Mostowe 07 / M / 17
16 Świadectwo kwalifikacji do wykonywania Komisja Kwalifikacyjna Zakładów Wykonujących Stalowe Konstrukcje Mostowe

07 / 17

17

Świadectwo kwalifikacji do wykonywania badań Komisja Kwalifikacyjna Zakładów Wykonujących Stalowe Konstrukcje Mostowe 08 / 17
18 Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia POUFNE Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

SBPK011615P

19

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego III stopnia NATO Confidential Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

SBPN011715C

20 Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego III stopnia EU Confidential Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

SBPU011815C