Władze Spółki

Bogdan Kowalski – Dyrektor Naczelny, Prezes Zarządu
Artur Woronko – Dyrektor ds. Realizacji Krajowych, Wiceprezes Zarządu
Mateusz Leśniewicz – Dyrektor ds. Realizacji Zagranicznych, Członek Zarządu
Wiesław Procki – Dyrektor ds. Finansowych, Prokurent
Radosław Frankowski – Dyrektor ds. Jakości, Prokurent
Zbigniew Butkiewicz – Główny Inżynier, Prokurent