KB Pomorze Sp. z o.o. posiada następujące certyfikaty i uprawnienia:

Certyfikaty, uprawnienia, świadectwa, decyzje

L.p.

Nazwa uprawnienia / certyfikatu / świadectwa Wydane przez

Nr uprawnienia / certyfikatu / świadectwa

1

Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-ISO 45001:2018 UDT-CERT

CSJSB/165/2020/ver.02

2

Certyfikat PN-EN ISO 3834-2:2007 UDT-CERT

CSW/165/2019

3

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji UDT-CERT

1433-CPR-0003

4

Spawalnicze Świadectwo Kwalifikacyjne UDT-CERT

43824/SSK/2019

5

Uprawnienia do wytwarzania UDT

UC-06-141-W/7-16

6

Uprawnienia do wytwarzania w zakresie montażu UDT UC-06-141-M/7-16
7 Uprawnienia do modernizacji UDT

UC-06-141-P/7-16

8

Uprawnienia do naprawy UDT UC-06-141-N/7-16

9

Świadectwo Podwykonawcy uznanego UDT Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego LBZ – 204/06

10

Uprawnienia do wytwarzania, modernizacji, naprawy Transportowy Dozór Techniczny

TDT-W/M/N-86/20

11

Uprawnienia do wytwarzania, modernizacji, naprawy Wojskowy Dozór Techniczny 522-01/WDT/UCB/15
12 Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia POUFNE Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

SBPK011615P

13

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego III stopnia NATO Confidential Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

SBPN011715C

14 Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego III stopnia EU Confidential Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

SBPU011815C