Konferencja technologii wodorowych

Utworzone: 2 października 2019

W dniu 1.10.2019 r. odbyła się w Gdyni II Polska Konferencja technologii wodorowych zorganizowana przez Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych, którego nasza firma jest uczestnikiem.

Na konferencji dokonany został przegląd dostępnych technologii i możliwego wykorzystania wodoru w gospodarce i społeczeństwie:

  • Przyszłość technologii wodorowych a obszary prawne i legislacja
  • Technologie wodorowe – doświadczenia przemysłu H2 w innych krajach
  • Wodór w sektorze energetycznym – rozwiązania dla e-mobilności i bezpieczeństwa
  • Wodór w transporcie – Przełomowe i nowatorskie wykorzystanie H2