RUROCIĄGI

KB Pomorze Sp. z o. o. oferuje kompletne wykonawstwo instalacji rurociągowych oraz rurociągów przesyłowych. Dzięki posiadanemu przez kadrę doświadczeniu zawodowemu oraz wykorzystaniu profesjonalnego wyposażenia produkcyjnego realizujemy prefabrykację i montaż rurociągów w pełnym zakresie średnic, grubości ścianek i gatunków materiałowych, stosowanych na rynku. Podobnie jak w przypadku zbiorników także i dla rurociągów nasze prace podlegają nadzorowi UDT. Firma posiada wysokospecjalistyczne wyposażenie do realizacji powyższych prac.
Oferujemy także prace remontowe i modernizacyjne na czynnych rurociągach.