Budowa zbiorników na terenie Terminalu Naftowego PERN

Utworzone: 17 listopada 2020

W ramach rozbudowy Terminalu Naftowego PERN w Gdańsku o 5 zbiorników ropy naftowej o łącznej pojemności 392 000 m3, KB Pomorze Sp. z o.o. odpowiadała za budowę dwóch zbiorników o pojemności 45 000 m3 każdy. Z uwagi na problemy geologiczne zbiorniki te budowane były sekwencyjnie, co pokazuje film z całego okresu budowy. Budowa pierwszego ze zbiorników została zakończona w październiku 2020 r.