Zintegrowany System Zarządzania

Potwierdzeniem jakości świadczonych przez KB Pomorze Sp. z o.o. usług jest posiadany certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego, Jednostki Certyfikującej Systemy Jakości UDT-CERT, zaświadczający wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania zgodnego z normami: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-ISO 45001:2018 w zakresie: Projektowanie, wytwarzanie, montaż, remonty i modernizacje rurociągów, zbiorników, konstrukcji stalowych i aluminiowych, kompletnych instalacji przemysłowych wraz z urządzeniami technologicznymi, obiektów budowlanych. Generalna realizacja robót budowlanych.