Dotacja na kapitał obrotowy

Spółka otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy na projekt:

Dotacja na kapitał obrotowy dla KB Pomorze Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku