Refinansowanie zakupu kamer CCTV do monitoringu antykradzieżowego

Z funduszu prewencyjnego PZU SA spółka otrzymała refinansowanie zakupu kamer CCTV do monitoringu antykradzieżowego terenu produkcyjnego Zakładu Prefabrykacji Rurociągów umożliwiającego rozbudowę systemu alarmowego i antykradzieżowego.