Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Polityka jakości, środowiskowa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jakość w naszej firmie oznacza świadczenie usług na poziomie gwarantującym spełnienie wymagań Klientów, poprzez zaspokojenie potrzeb stwierdzonych i oczekiwanych, przy poszanowaniu środowiska oraz zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Celem naszej firmy i zobowiązaniem wobec Klientów jest ciągłe doskonalenie jakości, ograniczanie charakteru, skali oraz wpływu działań, wyrobów i usług na środowisko oraz dążenie do stałej poprawy stanu BHP, które będziemy osiągać dzięki:

  • wdrożeniu i stosowaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami:

         PN-EN ISO 9001:2015,

         PN-EN ISO 14001:2015,

         PN-ISO 45001:2018,

  • spełnieniu wymagań jakości dotyczących spawania materiałów metalowych zgodnie z normą

         PN-EN ISO 3834-2:2021,

  • zakładowej kontroli produkcji zgodnej z normami:

         PN-EN 1090-1+A1:2012,

         PN-EN 1090-2:2018,

         PN-EN 1090-3:2019.

Dla doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania zapewnione zostały niezbędne zasoby i środki do śledzenia i stosowania wymogów prawa oraz podnoszenia kwalifikacji i świadomości pracowników.

Poprzez doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania dążymy do zapobieżenia zanieczyszczeniom, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, a w konsekwencji wypadkom i chorobom zawodowym.

 

Dyrektor Naczelny

Mateusz Leśniewicz