Władze Spółki

Mateusz Leśniewicz – Dyrektor Naczelny, Prezes Zarządu
Artur Woronko – Dyrektor ds. Realizacji, Wiceprezes Zarządu
Wiesław Procki – Dyrektor ds. Finansowych
Zbigniew Butkiewicz – Główny Inżynier, Prokurent
Robert Fila – Zastępca Dyrektora ds. Realizacji