Zakończenie budowy kolejowego nalewaka bramowego NB04

Utworzone: 11 lutego 2021

Dla Grupy LOTOS S.A. zakończyliśmy budowę nowego kolejowego nalewaka bramowego NB04. Wybudowana infrastruktura umożliwia jednoczesny nalew paliw do 2 cystern kolejowych na 2 torach z wydajnością 500 – 730 m3 paliwa na godzinę, co w ciągu doby pozwala obsłużyć do 120 cystern, wlewając do nich 6 tys. ton paliw. Obiekt wyposażony został w nowoczesny układ przetaczania cystern za pomocą wózków przeciągarek z automatycznym pozycjonowaniem cystern na wagach. Nalew odbywa się w sposób hermetyczny, a wszystkie opary odprowadzane są do instalacji odzysku oparów (VRU – ang. vapour recovery unit).