Urządzenie ROSOMAK

KB Pomorze wdraża innowacyjne rozwiązania technologiczne. Spółka posiada autorskie rozwiązanie wykonywania odgałęzień na czynnych rurociągach o średnicach do 600 mm bez konieczności wyłączania ich z eksploatacji.
Na urządzenie „Rosomak” podczas pracy działa wysokie ciśnienie oraz narażone jest na różnego rodzaju toksyczne substancje występujące w rurociągach technologicznych.
Technologia została opracowana i wykonana przez naszych inżynierów ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo.