System ZB

KB Pomorze oferuje, w wykonaniu „pod klucz”, opracowany przez własnych konstruktorów System ZB, zabezpieczający pracowników wykonujących prace na cysternach kolejowych lub samochodowych przed upadkiem. System spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania określone w normie EN 795.