OFFSHORE

Dostarczamy kompletnie wyposażone konstrukcje i moduły dla przemysłu offshore oraz naprawiamy instalacje na platformach wiertniczych i wydobywczych.
W szczególności dostarczamy i instalujemy rurociągi technologiczne wraz z ich pomocniczym i wewnętrznym osprzętem.
Wykonujemy odgałęzienia na czynnych rurociągach, dokonujemy napraw albo modyfikacji istniejących instalacji offshore.
Minimalizacja czasu realizacji zadań z jednoczesnym przestrzeganiem zasad BHP oraz zachowaniem wysokiej jakości i niezawodności to nasze główne cele.