BAZY I TERMINALE PALIW

KB Pomorze Sp. z o.o. oferuje i realizuje w systemie „pod klucz” budowy i modernizacje terminali paliw obejmujących swoim zakresem kompletny proces inwestycyjny – od wykonania projektu, przez realizację nadzoru nad całością inwestycji we wszystkich branżach, po przeprowadzenie niezbędnych testów i rozruchów, w tym uzyskanie kompletu decyzji administracyjnych.