Zbiorniki magazynowe na paliwa i tymczasowe zbiorniki modułowe

Zbiorniki magazynowe na paliwa
Zbiorniki magazynowe są jedną z wiodących specjalizacji naszej firmy. Posiadane wyposażenie oraz wysoko wyspecjalizowana kadra zapewniają realizację nawet najbardziej skomplikowanych prac, w tym modernizacyjnych i remontowych, w zakresie tego typu obiektów. Wysoka jakość i standard techniczny wykonywanych przez nas prac poddawane są weryfikacji przez UDT.
Oferujemy budowę zbiorników metodą optymalną dla danej inwestycji, w tym metodą podbudowy – z zastosowaniem jednostopniowego, hydraulicznego systemu podnoszenia konstrukcji. Prace wykonywane są w oparciu o autorski System Urządzeń Montażowych objęty ochroną patentową.
Metoda montażu zbiorników wraz z systemem urządzeń montażowych zostały nagrodzone, na Międzynarodowych Targach Przemysłu Naftowego i Gazownictwa, Nagrodą Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej.

Tymczasowe zbiorniki modułowe
Oferujemy wynajem lub sprzedaż mobilnych, modułowych zbiorników stalowych, przeznaczonych głównie do obsługi procesów szczelinowania hydraulicznego przy odwiertach poszukiwawczych i eksploatacyjnych wykonywanych w trakcie zagospodarowywania złóż gazu łupkowego i ropy naftowej. Zbiorniki o pojemności do        12 000 m3, służące do magazynowania wody technologicznej, dostosowane są do wielokrotnego montażu w różnych lokalizacjach.