Podpisanie umowy na wykonanie rurociągów międzyobiektowych w ramach Projektu EFRA

Utworzone: 8 lutego 2017

W siedzibie Grupy LOTOS podpisana została trójstronna umowa pomiędzy KB Pomorze Sp. z o.o. a Grupą LOTOS SA i LOTOS Asfalt Sp. z o.o. na wykonanie 126 rurociągów międzyobiektowych oraz rurociągu gazu ziemnego w ramach Projektu rozbudowy Rafinerii Gdańskiej EFRA.
Rurociągi międzyobiektowe będą łączyć ze sobą instalacje budowane w ramach Projektu EFRA, z istniejącymi instalacjami rafinerii. Umowa przewiduje wykonanie rurociągów produktowych i mediów pomocniczych, wraz z izolacją i ogrzewaniem. Rurociąg gazu ziemnego, prowadził będzie z położonej niedaleko rafinerii stacji redukcyjnej gazu, pod kanałem Rozwójka, do budowanej, nowej instalacji produkcji wodoru HGU.
Część instalacji HGU, dostarczanej przez Kinetics Technology S.p.A., wykona również nasza spółka.