Postępy rozbudowy Terminala Paliw w Piotrkowie Trybunalskim

Utworzone: 18 maja 2022

Przez ostatni miesiąc krajobraz na budowie Terminala Paliw uległ znacznej zmianie – zbiorniki naziemne na ON zaczynają górować nad bazą, podczas gdy zbiorniki LPG zostały już zakopcowane, a na budowie posadowione zostały izolowane zbiorniki do magazynowania estrów. Majowa pogoda sprzyja terminowej realizacji prac budowlanych we wszystkich branżach i optymistycznie liczymy na korzystną aurę do końca projektu.

Generalny Realizator Inwestycji: KB Pomorze Sp. z o.o.

Inwestor: LOTOS Terminale S.A.