Baza Paliw w Poznaniu

Wybudowaliśmy dla Grupy LOTOS S.A. w systemie „pod klucz” nową bazę paliw w Poznaniu. Baza, o powierzchni 13 276m2, dysponuje pojemnością magazynową 10 170m3 i zdolnościami przeładunkowymi 600 000m3 paliw rocznie. Posiada 3 zbiorniki naziemne na olej napędowy oraz 8 zbiorników podziemnych na benzyny, lekki olej opałowy, dodatki do blendowania paliw. Wyposażona jest w kolejowy terminal rozładunkowy umożliwiający jednoczesny rozładunek 10 cystern kolejowych, samochodowy terminal nalewczy do jednoczesnego napełniania 4 autocystern z wydajnością 142m3 na godzinę, instalację dozowania dodatków do paliw, instalację odzysku par benzyn, układ rurociągów technologicznych, obiekty administracyjne i zabezpieczenia przeciwpożarowego.
Automatyczny system sterowania, pomiarów, rozliczania i obsługi spełnia najwyższe wymagania wynikające z obowiązujących przepisów. Lokalizacja i zastosowane rozwiązania technologiczne pozwalają Grupie LOTOS SA na ponad czterokrotne zwiększenie dystrybucji paliw w pełnym asortymencie produktów w Wielkopolsce.
Jest najbardziej efektywną bazą paliw w Europie pod względem możliwości przeładunkowych paliw w relacji do zajmowanej powierzchni terenu.