Rozbudowa pojemności magazynowych i możliwości ekspedycji LPG

Utworzone: 12 lipca 2022

Realizujemy kolejne strategiczne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski zadanie.
Na terenie rafinerii Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku wykonujemy prace zwiększające pojemności magazynowe oraz możliwości ekspedycji LPG za pomocą autocystern oraz cystern kolejowych. Na początku lipca na teren budowy dostarczyliśmy kluczowe komponenty projektu – elementy zbiornika do magazynowania LPG. Zbiornik o średnicy ok. 5,5m został wytworzony i przetransportowany w czterech sekcjach – każda o masie ok. 70-80t i długości ok. 18-19m. Wszystkie elementy zostaną scalone na budowie w miejscu docelowego posadowienia zbiornika. Gotowy zbiornik będzie miał długość 73m oraz pojemność 1710m3. Budowany zbiornik jest piątym tego typu zbiornikiem w gdańskiej rafinerii. Zadanie rozbudowy pojemności magazynowej i ekspedycyjnej LPG realizujemy w formule „pod klucz” – od wykonania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę, przez realizację kompletu prac budowlanych, po przeprowadzenie prób i rozruchów, a następnie uzyskanie wszelkich decyzji i pozwoleń niezbędnych do uruchomienia obiektu.