Rozbudowa Terminala Paliw w Piotrkowie Trybunalskim

Utworzone: 16 lutego 2022

Trwają intensywne prace budowlane w każdym zakątku działki należącej do LOTOS Terminale S.A. KB Pomorze realizuje kompletny zakres prac – wykonaliśmy dokumentację projektową, uzyskaliśmy wszystkie niezbędne decyzje administracyjne i uzgodnienia, a obecnie jesteśmy odpowiedzialni za kompleksową realizację robót budowlanych. Po zakończeniu robót przeprowadzimy niezbędne próby i rozruchy, następnie uzyskamy na rzecz inwestora wymagane pozwolenia i przekażemy do użytkowania w pełni wyposażoną nowoczesną bazę paliw. Terminal posiadać będzie możliwość magazynowania 11.100m3 produktów w 19 zbiornikach magazynowych. Całkowita zdolność przeładunkowa terminala wynosić będzie do 700.000 m3/rok, w tym: paliwa – 500.000 m3/rok oraz LPG – 200.000 m3/rok.