Zaawansowane prace na budowie Terminala Paliw w Piotrkowie Trybunalskim

Utworzone: 30 czerwca 2022

Na placu budowy Terminala Paliw w Piotrkowie Trybunalskim trwają zaawansowane prace na wszystkich frontach – budowana jest infrastruktura drogowa oraz kolejowa, instalacje technologiczne przesyłu paliw oraz instalacje elektryczne i AKPiA, a także zbiorniki, pompownia i instalacja p.poż. Zakończono montaż konstrukcji zbiorników naziemnych do magazynowania oleju napędowego. Z każdym tygodniem zauważalny jest postęp i znaczna zmiana krajobrazu placu budowy. Wszystkie prace nadzoruje i koordynuje doświadczony zespół inżynierów KB Pomorze przy wsparciu wykwalifikowanych podwykonawców branżowych.

Generalny Realizator Inwestycji: KB Pomorze Sp. z o.o.

Inwestor: LOTOS Terminale S.A.