Obróbka cieplna złączy spawanych (Post Welding Heat Treatment)

Firma wykonuje obróbkę cieplną złączy spawanych za pomocą mobilnych urządzeń do wyżarzania oporowego:

  • mobilne 12-kanałowe urządzenia do wyżarzania oporowego o mocy 70 kVA i zakresie temperatur pracy do 1000 °C, z dokładnym pomiarem bieżących parametrów, rejestrowanych na wykresach oraz w formie elektronicznej,
  • mobilne 3-kanałowe urządzenia, 10kVA LMS wyposażone w zasilacz inwertorowy – obróbka cieplna może być prowadzona na złączach trudnodostępnych,
  • szeroka gama wymiarowa elementów grzejnych zapewniająca dostosowanie się do niemal każdego rodzaju złączy spawanych pod względem wymiarowym.

Wykonujemy następujące rodzaje obróbki cieplnej:

  • złączy spawanych rur i blach (wyżarzanie odprężające),
  • złączy spawanych rurociągów instalacji petrochemicznych z wymaganiami (NACE) odporności na pękanie wodorowe (Hydrogen Induced Cracking),
  • podgrzewanie wstępne przed spawaniem.

Personel wykonujący obróbkę cieplną posiada kwalifikacje potwierdzone przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz Urząd Dozoru Technicznego.