Wykaz realizacji i referencje

 

 

 

 • Modernizacja i dostosowanie (wg wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005 r.) 11 zbiorników magazynowych poprzez wykonanie drugich den i instalacji sygnalizacji przecieków do gruntu w Bazach Paliw w Koluszkach, Skarżysku Kościelnym.
 • Modernizacja i dostosowanie (wg wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005 r.) 19 zbiorników magazynowych poprzez wykonanie drugich den i instalacji sygnalizacji przecieków do gruntu w Bazach Paliw w Koluszkach, Skarżysku Kościelnym i Emilianowie.
 • Budowa 2 zbiorników o pojemności 10.000m³ w Bazie Paliw w Koluszkach.
 • Projekt i budowa stacji odpowietrzania rurociągów w Bazie Paliw w Dębogórzu.
 • Budowa 2 zbiorników o pojemności 9.400m³ w Bazie Paliw w Emilianowie.
 • Przebudowa i rozbudowa instalacji przeciwpożarowej w Bazie Paliw w Koluszkach.
 • Modernizacja zbiornika o pojemności 18.000m³ w Bazie Paliw w Dębogórzu.
 • Remonty zbiorników o pojemności 1.000m³, 5.000m³, 12.500m³, 32.000m³ w Bazie Paliw w Koluszkach.
 • Remont zbiorników o pojemności 10.000m³ i 32.000m³ w Bazie Paliw w Nowej Wsi Wielkiej.
 • Remont zbiorników o pojemności 5.000m³ i 10.000m³ w Bazie Paliw w Strzemieszycach.
 • Remont zbiornika o pojemności 5.000m³ w Bazie Paliw w Skarżysku Kościelnym.
 • Remont zbiorników o pojemności 2.000m³ i 5.000m³ w Bazie Paliw w Boronowie.
 • Remont zbiornika o pojemności 10.000m³ w Bazie Paliw w Nowej Wsi Wielkiej.
 • Hermetyzacja i modernizacja Bazy Paliw w Chruścielu w systemie Generalnego Wykonawstwa.
 • Rozbudowa i hermetyzacja Bazy Paliw w Nowej Wsi Wielkiej – branża technologiczna.
 • Wykonanie systemów zabezpieczenia przeciwupadkowego na kolejowych frontach spustowo-nalewczych w bazie paliw w Rejowcu Poznańskim, Emilianowie.
 • Modernizacja Bazy Paliw w Dębogórzu – przystosowanie układu technologicznego do wydawania paliw na zbiornikowce.
 • Systemy zabezpieczeń przeciwupadkowych podczas pracy na cysternach.
 • Prace projektowe wykonane przez powiązane kapitałowo Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.

 


 

 • Realizacja prac montażowo-spawalniczych związanych z wykonaniem odcinka rurociągu dalekosiężnego Ø 530mm w m. Sławoszewek gm. Kleczew.
 • Wymiana zasuw klinowych Ø 1000mm w rozdzielni głównej w Bazie Manipulacyjnej w Gdańsku.

 

 • Budowa instalacji doprowadzenia mediów technicznych z terenu PKN ORLEN SA do PCC ROKITASA – branża technologiczna.

 

 • Modernizacja elektrowni oraz wdrożenie technologii wysokosprawnego odzysku ciepła odpadowego.

 

 • Wyposażony moduł roboczy Work Over Unit (o ciężarze całkowitym 250 ton i ciśnieniu roboczym 345 atmosfer) dla platformy wiertniczej na złożu naftowym YME w Norwegii.

 

 • Wykonanie i dostawa konstrukcji stalowych dla projektu Gruvon w Szwecji. Wykonanie i dostawa konstrukcji stalowych dla projektu Skoghall w Szwecji

 

 • Budowa 4 zbiorników o pojemności 10.000m³ oraz 2 zbiorników o pojemności 20.000m³ w Amsterdamie.

 

Gomeltransoil Druzhba