Certyfikat spawalniczy

KB Pomorze Sp. z o.o. stosuje, potwierdzony certyfikatem UDT-CERT, system jakości w spawalnictwie według normy PN-EN ISO 3834-2:2021-09.