Uchylne pomosty robocze

Uchylne pomosty robocze służące do bezpiecznego i ergonomicznego przechodzenia z pomostów i platform na górne pomosty cystern kolejowych oraz samochodowych w celu ich obsługi.