Postępy na placu budowy w Piotrkowie Trybunalskim

Utworzone: 26 lipca 2022

Wakacyjne rozprężenie panuje wszędzie wokół, ale nie na naszych budowach. My nie zwalniamy tempa i projekt, który realizujemy w formule „pod klucz” – modernizacja Terminala Paliw w Piotrkowie Trybunalskim – przebiega zgodnie z harmonogramem.

Zakończono budowę zbiorników i pompowni p.poż., a obecnie trwają intensywne prace w branży drogowej oraz torowej, aby umożliwić przyjęcie składu z paliwem do rozruchów, którego przyjazd na teren bazy zaplanowano na 16 sierpnia. Na kolejowym stanowisku rozładunkowym zamontowaliśmy, opracowany przez własnych konstruktorów, System ZB – zabezpieczający przed upadkiem pracowników wykonujących prace na cysternach. Równolegle nadzorujemy wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego zbiorników naziemnych, prace w branżach elektrycznej i AKPiA, a także realizujemy montaż rurociągów oraz wyposażenia technologicznego.

Pracujemy na pełnych obrotach, aby już tegorocznej jesieni terminal paliw osiągnął gotowość operacyjną.

Generalny Realizator Inwestycji: KB Pomorze Sp. z o.o.

Inwestor: LOTOS Terminale S.A.