Budowa Kolejowego Frontu Rozładunkowego dla lotniska im. Chopina w Warszawie

Utworzone: 10 stycznia 2017

Realizujemy budowę infrastruktury umożliwiającej bezkolizyjne dostarczanie cysternami kolejowymi paliwa lotniczego dla lotniska Chopina w Warszawie. Z wybudowanej bocznicy kolejowej, paliwo będzie tłoczone, w bezpośrednie sąsiedztwo lotniska, podziemnym rurociągiem o długości 1650 metrów. Dzięki inwestycji paliwo do lotniska będzie mogło dostarczać więcej firm, niż obecnie. (fot. W. Jastalski)