INSTALACJE PRZEMYSŁOWE

Oferujemy realizację inwestycji oraz modernizacje i remonty kompletnych instalacji przemysłowych wraz z aparaturą, na którą składają się: konstrukcje stalowe, rurociągi, zbiorniki oraz urządzenia technologiczne i aparaty takie jak: wymienniki ciepła, kominy, piece, kotły, kolumny i reaktory, sprężarki, pompy i inne, wraz z ich pomocniczym i wewnętrznym osprzętem.
Wykonywane przez naszą firmę prace realizowane są często w warunkach zapewnienia ciągłości ruchu bądź na czynnych obiektach. KB Pomorze Sp. z o.o. posiada odpowiednio doświadczoną kadrę oraz specjalistyczne wyposażenie do realizacji tego typu zadań przy zachowaniu wymaganych rygorów.