PROJEKTOWANIE

KB Pomorze Sp. z o.o., bazując na zdobytym doświadczeniu realizacyjnym oraz nowoczesnych narzędziach informatycznych, wykonuje prace projektowe na rzecz inwestorów oraz w ramach realizowanych kontraktów wykonawczych. Oferta skierowana jest w szczególności do podmiotów z rynku petrochemiczno-rafineryjnego, chemicznego, magazynowania, dystrybucji i logistyki paliw oraz produktów naftowych.

W celu zapewnienia jak najszerszej obsługi całego cyklu inwestycyjnego klientów nasza firma ściśle współpracuje z Biurem Inżynierskim CENTRUM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z którym jest powiązana kapitałowo i kooperacyjnie. Pozwala to na zaoferowanie inwestorom oprócz kompleksowej obsługi procesu przygotowania i projektowania inwestycji, także świadczenie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji.

Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze zadań inwestycyjnych, ukierunkowanych na projekty związane z instalacjami przemysłu chemicznego, naftowego, biopaliw, magazynowaniem i logistyką paliw. Oferuje pełną obsługę procesu inwestycyjnego od opracowania koncepcji poprzez przygotowanie inwestycji, uzyskanie wymaganych uzgodnień i pozwoleń, wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej, doradztwo techniczne, sprawowanie nadzorów autorskich i inwestorskich.

Biuro Inżynierskie CENTRUM Sp. z o.o.
ul. Olszynki Grochowskiej 45
04-281 Warszawa
tel (22) 617 01 41
fax (22) 617 28 33
e-mail: biuro@bicentrum.pl